Använda komponentparametrar för att definiera åtdragningsmoment